kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym i kredytowym

Kredyt obrotowy dla rolników to możliwość sfinansowania i realizacji bieżących potrzeb, które związane są z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, bądź działalności gospodarczej. Wyróżnia się trzy rodzaje kredytu obrotowego, to jest: kredyt obrotowy w rachunku kredytowym; kredyt obrotowy w rachunku bieżącym; kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej, czyli kredyt nawozowy. Spośród tych trzech, największą popularnością cieszą się dwa pierwsze, czyli kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, a także w rachunku bieżącym.

© 2019 Rolne towarzystwo kredytowe . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.