Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym i kredytowym

Kredyt obrotowy dla rolników to możliwość sfinansowania i realizacji bieżących potrzeb, które związane są z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, bądź działalności gospodarczej.

Wyróżnia się trzy rodzaje kredytu obrotowego, to jest:

  • kredyt obrotowy w rachunku kredytowym;
  • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym;
  • kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej, czyli kredyt nawozowy.

Spośród tych trzech, największą popularnością cieszą się dwa pierwsze, czyli kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, a także w rachunku bieżącym. Warto również sprawdzić o jakie kredyty mogą się starać rolnicy.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma za cel finansowanie bieżących potrzeb, które są związane z prowadzoną działalnością rolniczą. Udziela się go osobom fizycznym.

W przypadku tego rodzaju kredytu, wysokość przyznanego kredytu wynika najczęściej z zapotrzebowania na kapitał obrotowy, który jest obliczony na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawców. Oprócz tego, pod uwagę bierze się również zdolność kredytową Klienta.

Kredyt ten zwykle jest udzielany jako kredyt krótkoterminowy, na okres do maksymalnie dwóch miesięcy lub jako średnioterminowych (od dwunastu do trzydziestu sześciu miesięcy). W wyjątkowych sytuacjach, kredyt ten może być długoterminowy, to jest powyżej trzydziestu sześciu miesięcy.

O kredytach preferencyjnych dla rolników, znajdziesz tutaj.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest przeznaczany między innymi na zakup surowców do bieżącej produkcji, finansowanie procesu produkcji i sprzedaży, pokrycie kosztów składania towarów w magazynach i tym podobne.

Kredyt tego typu jest skierowany głównie do klientów, którzy posiadają rachunek w danym banku. Kwota zadłużenia z kolei jest zależna od średnich miesięcznych obrotów na rachunku klienta z ostatnich trzech miesięcy. Jest on udzielany na dwanaście miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

© 2019 Rolne towarzystwo kredytowe . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.