O kredytach dla rolników – o jaki kredyt warto się starać

Rolnik, które chce prowadzić nowoczesne gospodarstwo rolne musi inwestować w zakup nowoczesnych maszyn, które ułatwią mu pracę, musi też inwestować w zakup ziemi. Wielu rolników nie jest jednak stać na sfinansowanie wydatków związanych z rozwojem gospodarstwa. Pomocą mogą się okazać kredyty bankowe.

Niektóre banki mają w swojej ofercie specjalne rodzaje kredytów przeznaczonych dla rolników. Są to z reguły kredyty udzielane na działalność związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Do rodzajów kredytów, które mogą otrzymać rolnicy należą:

  • kredyt obrotowy;
  • kredyt inwestycyjny.

Kredyt obrotowy dla rolników

Środki z tego kredytu rolnicy mogą przeznaczyć na zakup:

  • materiału siewnego;
  • paszy dla zwierząt gospodarskich;
  • paliwa do maszyn rolniczych;
  • środków ochrony roślin.

To tylko kilka przykładów, na co można wydać pieniądze z kredytu obrotowego. W zasadzie może on zostać wydany na dowolny cel, byle tylko był on związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Inwestycyjny kredyt dla rolników

Jest on kredytem celowym. Pieniądze z tego kredytu mają na celu rozwijanie gospodarstwa. Stąd też rolnik może za środki z kredytu inwestycyjnego kupić nowe maszyny, ziemię, wybudować nowe budynki gospodarcze lub zmodernizować stare.

Kredyty preferencyjne

To specjalny rodzaj kredytów, które udzielane są przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wśród tych kredytów można wyróżnić:

  • kredyty z dopłatą do oprocentowania;
  • kredyt z częściową spłatą kapitału.

Tego typu kredyty są znacznie tańsze. Łatwiej też są one rolnikom przyznawane. Niestety, tego rodzaju kredytu nie są udzielane przez wszystkie działające na terenie kraju banki. Udzielają ich między innymi banki spółdzielcze.

Kredyty dla rolników nie związane z działalnością rolniczą

Tutaj zasady przyznawanie kredytów są takie same, jak w przypadku kredytów dla osób prywatnych nie związanych w żaden sposób z rolnictwem. Wniosek kredytowy można więc złożyć w każdym banku. Jaka kwota kredytu zostanie przyznana zależy od zdolności kredytowej rolnika.

© 2019 Rolne towarzystwo kredytowe . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.